Chuyên mục
Tâm sự

Vừa nghe Canon vừa ăn bò vò viên

Ngồi nghe Ty bông đàn Canon thấy muốn viết blog dã man Tôi nghe Canon không biết bao nhiêu lần của không biết bao nhiêu người, nhưng nghe Canon live của Ty bông vẫn là đã nhất. Nó làm tôi thấy cuộc sống quanh mình thiêng liêng, thấy mình muốn dâng hiến hết. Nghe Canon […]