Chuyên mục
Bài ngắn

Hôm nay anh bao cả quán

Hồi lúc mới quen không có tiền cơ mà cũng sĩ diện linh tinh các thứ nên cũng ráng dắt ghệ vô nhà hàng sang, lúc đó còn nhớ mỗi ly vang trắng 90k, mỗi lần đi mình chuẩn bị trong túi mỗi đứa ít nhất cũng 1,5 ly, thêm dĩa đồ ăn, đồ ăn […]