Chuyên mục
Game

Ba tui, trung niên nghiêm túc

Dành cả chiều hôm qua ngồi quan sát mới thấy ông già mềnh quá nghiêm túc với vai trò một gamer, một lãnh đạo clan: Ngồi xem đi xem lại cả tiếng đồng hồ cái bản đồ, suy nghĩ kỹ lưỡng nơi nên đặt Đại Bản Doanh, cái nào khó quyết định thì gọi cho […]