Chuyên mục
Tâm sự

Một hậu vệ được bảo vệ

Hôm nay gặp thằng em nó nói về chuyện ba mẹ ly hôn mình cũng có vài chia sẻ ba lăng nhăng. Ngày nhỏ nhà mình rất là khá, nói ra nh khi ae không tin như đi học có người cõng đến trường, đi đá banh ba mẹ thuê một ông xe ôm vô […]