Chuyên mục
Ăn uống

Những quán beer ngon ở Sài Gòn

Tui tập hợp ở đây những quán beer tui thích uống nhất ở Sài Gòn. Mỗi khi đi quán nào mới hay ho tui lại bổ sung thêm! Đôi lúc có một số quán lâu quá không ghé thông tin có thể không chính xác hết nữa mong các bạn thông cảm bỏ qua! Hy […]

Chuyên mục
Ăn uống

Keep your Ụt on

Tui ăn ở đây từ những ngày nó mới mở, lúc đó 3 thằng Tây chủ quán tự xử gần như tất cả mọi việc từ thằng mập nhất đứng nướng thịt, một thằng đứng đón khách và một thằng suốt ngày thấy ngồi gõ gõ cái Macbook, chắc lo marketing hoặc nhập thịt! Lúc […]