Chuyên mục
Nhạc

Máy MP3 đầu tiên của những người anh em là gì?

Từ lúc còn nghe nhạc bằng băng cát sét tui đã mơ ước phải chi có một thiết bị mà đi đâu mình cũng có thể mang toàn bộ nhạc mình thích theo được, sau này đến năm lớp 3 tui mới có và nó không “nhỏ con” như tui tưởng tượng, nó là một […]