Chuyên mục
Công nghệ

J Allard, dân chơi trong phòng hành chính

Trời sinh Chu Du sao còn sinh Gia Cát Lượng, cũng như đã có Jony Ive sao còn có J Allard? Điều mà tôi đáng tiếc nhất ở Allard không phải vì anh không có đủ tài cán, mà anh ở trong một tổ chức gồm những người có tư tưởng kỹ sư hơn thiết […]